image banner
Liên hiệp Hội Lào Cai: Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024
Những năm gần đây Liên hiệp Hội tỉnh Lào Cai tiếp tục nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, và của Liên hiệp Hội Việt Nam. Hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh và các Hội thành viên có nhiều khởi sắc, phương thức hoạt động có nhiều sáng tạo, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Liên hiệp hội Lào Cai đã luôn quan tâm chỉ đạo xây dựng củng cố ổn định tổ chức và cán bộ, trong năm công tác củng cố tổ chức Hội luôn được quan tâm, một số hội thành viên thuộc Liên hiệp hội đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ tại một theo đúng quy định Điều lệ. Liên hiệp Hội tỉnh đã chủ động phối hợp vận động hướng dẫn một số đơn vị có nguyện vọng tham gia thành viên Liên hiệp Hội hoàn thiện thủ tục và hồ sơ theo quy định của pháp luật. Hiện tại, Liên hiệp Hội Lào Cai có 18 Hội và đơn vị thành viên. Năm 2023, Liên hiệp Hội Lào Cai đã tổ chức năm kỳ họp BCH để thảo luận cho ý kiến vào nhiều nội dung công việc: Kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo Liên hiệp Hội khóa V, nhiệm kỳ 2022-2027; thảo luận cho ý kiến vào các nhiệm vụ trọng tâm quan trọng; lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch chuyên trách Liên hiệp Hội  theo quy định, các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm đều có số phiếu tín nhiệm cao đạt tỷ lệ 98 và 100%).

anh tin bai

Hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức được tăng cường, nội dung, hình thức tuyên truyền có nhiều đổi mới, sát với tình hình thực tiễn của địa phương góp phần tích cực vào việc đưa kiến thức khoa học kỹ thuật vào phục vụ đời sống, lao động sản xuất của bào con nhân dân. Mới đây, đã phối hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam tổ chức thành công Hội thảo phổ biến kiến thức “Phát triển cây sinh vật cảnh và cây bóng mát có giá trị kinh tế cao” tại Lào Cai.

Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội được quan tâm triển khai, Liên hiệp hội đã chỉ đạo và tổ chức lấy ý kiến của đội ngũ trí thức tham gia góp ý: Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi); nghị quyết đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn huyện Bảo Yên; Thị xã Sa Pa và trên địa bàn Thành phố Lào Cai; Hội thảo Tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với dự thảo Đề án: “Xây dựng Lào Cai trở thành Trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc”. Đây là đề án có quy mô rất lớn, tác động đến nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng ở cả trong nước, khu vực và quốc tế... xong Liên hiệp Hội đã nỗ lực thực hiện hoàn thành đúng tiến độ quy định.  

Cùng với tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn khác, hoạt động tôn vinh trí thức tiêu biểu tỉnh Lào Cai tiếp tục được triển khai. Liên hiệp hội đã tham mưu UBND tỉnh đã ban Kế hoạch số tổ chức Hội nghị gặp mặt tôn vinh trí thức tiêu biểu tỉnh Lào Cai lần thứ 2. Đây là danh hiệu thi đua cao quý do Liên hiệp Hội đề xuất dành cho “Trí thức tiêu biểu tỉnh Lào Cai”. Công tác tổ chức Cuộc thi và Hội thi tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt, đã và đang thu hút sự quan tâm đông đảo cán bộ công chức người lao động và học sinh sinh viên tham gia. Trong hoạt động nghiên cứu và triển khai nhiệm vụ khoa học, Liên hiệp Hội đã phối hợp với Bệnh viện Phục hồi chức năng Lào Cai bảo vệ nghiệm thu thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: “Nghiên cứu thực trạng và giải pháp hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục cho trẻ tự kỷ trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đây là đề tài có tính xã hội thuộc lĩnh vực y tế, lần đầu tiên được Liên hiệp Hội và Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Lào Cai nghiên cứu thực hiện. Được Hội đồng khoa học đánh giá cao.        

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024 Liên hiệp Hội Lào Cai xác định tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để đăng cai tổ chức Hội nghị Giao ban Cụm thi đua số 3 các tỉnh Tây Bắc năm 2024, do Liên hiệp Hội Lào Cai làm trưởng cụm.

Minh Hiếu Liên hiệp Lào Cai

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập