image banner
Thống nhất thời gian làm việc giờ hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Ngày 3/10/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4999/UBND-VX về thời gian làm việc giờ hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo đó, đối với cơ quan hành chính, sự nghiệp, các tổ chức chính trị -xã hội:

Giờ làm việc trong ngày: Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ; buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Các ngày làm việc trong tuần: Từ thứ Hai đến thứ Sáu (nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật).

Đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế, các đơn vị sự nghiệp kinh tế: Tự bố trí thời gian làm việc đối với người lao động phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh, đảm bảo quy định của pháp luật.

Đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập: Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ quy định về thời gian làm việc trong ngày đối với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh nêu trên và các quy định của ngành để hướng dẫn giờ làm việc cụ thể đối với các cơ sở giáo dục. Trong đó, lưu ý đảm bảo thời gian, thời lượng học tập của học sinh theo chương trình giáo dục đối với từng cấp học, bậc học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ đạo các cơ sở giáo dục có phương án tiếp nhận, bàn giao trẻ/học sinh hằng ngày để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cha mẹ trẻ/học sinh khi thực hiện giờ làm việc trên, đồng thời phù hợp với điều kiện khí hậu, phong tục, tập quán của từng vùng.

Thời gian áp dụng từ ngày 16/10/2023.

Trước đó, ngày 15/8/2023, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã có Công văn số 783 gửi Thường trực Tỉnh ủy về việc xin ý kiến về thời gian làm việc của cán bộ, công chức, người lao động.

Trên cơ sở công văn của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, ngày 22/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 53 dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Sau khi xem xét Công văn số 783 ngày 15/8/2023 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất: Giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham khảo ý kiến rộng rãi của các cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm sự đồng thuận cao trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.

Ngày 29/8/2023, UBND tỉnh có Công văn số 4365 về việc giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân về thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Ngày 29/9/2023, Tỉnh ủy có Thông báo 2995-TB/TU đồng ý chủ trương về giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo đề xuất của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tại Công văn số 902-CV/BCSĐ ngày 26/9/2023. Lưu ý: Thời gian học của học sinh bảo đảm chương trình giáo dục từng cấp học, bậc học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với giờ làm việc hành chính. Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm phù hợp, đúng quy định.

Nguồn: LCĐT

SD

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập