image banner
Cơ quan ban hành
Tổng số: 6
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2787-TB/TU 13/07/2023 Thông báo Ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt, tôn vinh Trí thức tiêu biểu tỉnh Lào Cai lần thứ 2, năm 2023
Lượt xem: 50
Tải về 1
306-KL/TU 02/12/2021 Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 28/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai "về nâng cao nhận thức chính trị, phát huy trí tuệ, khuyến khích sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức và doanh nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai"
Lượt xem: 49
Tải về 0
197-BC/TU 02/12/2021 Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 28/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai "về nâng cao nhận thức chính trị, phát huy trí tuệ, khuyến khích sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức và doanh nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai"
Lượt xem: 64
Tải về 0
664-BC/TU 30/07/2019 tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Lượt xem: 46
Tải về 0
19-CT/TU 28/09/2016 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai "về nâng cao nhận thức chính trị, phát huy trí tuệ, khuyến khích sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức và doanh nhân trên địa bàn tỉnh Lào Cai"
Lượt xem: 56
Tải về 0
28-CT/TU 06/08/2004 Chỉ thị về đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 24
Tải về 0