image banner
Cơ quan ban hành
Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2033/QĐ-BTC 17/08/2023 Quyết định công nhận giải và tặng thưởng cho các sản phẩm đạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lào Cai lần thứ 18, năm 2023
Lượt xem: 33
Tải về 0
93-KL/TW 20/11/2020 Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về "tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"
Lượt xem: 45
Tải về 0
664-BC/TU 30/07/2019 tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Lượt xem: 46
Tải về 0
155/TB-VPCP 23/03/2017 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Lượt xem: 34
Tải về 0
104/HD-LHHVN 01/03/2017 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Lượt xem: 29
Tải về 0
1795/QĐ-TTg 21/10/2015 Quyết định phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Lượt xem: 44
Tải về 0
1917/BVN-TCPCP 03/06/2011 Hướng dẫn một số vướng mắc về tổ chức, quản lý và hoạt động Hội
Lượt xem: 43
Tải về 0
43/BNV-TCPCP 25/01/2011 Hướng dẫn một số vướng mắc về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội
Lượt xem: 35
Tải về 0
28-CT/TU 06/08/2004 Chỉ thị về đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 24
Tải về 0
118/TB 19/04/1993 Thông báo ý kiến của Thủ tướng Võ Văn Kiệt về các kiến nghị của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Lượt xem: 172
Tải về 0
12