image banner
Cơ quan ban hành
Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2033/QĐ-BTC 17/08/2023 Quyết định công nhận giải và tặng thưởng cho các sản phẩm đạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lào Cai lần thứ 18, năm 2023
Lượt xem: 33
Tải về 0
201 /QĐ-LHH 06/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn tổ chức, bộ máy các đơn vị thuộc cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 60
Tải về 2
192/QĐ-BTC 22/08/2022 Quyết định công nhận các sản phẩm đủ điều kiện tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 18, năm 2022
Lượt xem: 60
Tải về 0
1786/QĐ-BTC 16/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Công nhận giải và tặng thưởng cho các sản phẩm đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lào Cai lần thứ 17, năm 2022
Lượt xem: 59
Tải về 0
1324/QĐ-BTC 14/06/2022 Quyết định ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 160
Tải về 4
142/QĐ-TTg 21/01/2020 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về "xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"
Lượt xem: 42
Tải về 0
4315/QĐ-UBND 05/10/2017 Quyết định phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Lào Cai
Lượt xem: 26
Tải về 0
1795/QĐ-TTg 21/10/2015 Quyết định phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Lượt xem: 44
Tải về 0
1795/QĐ-TTg 21/10/2015 QĐ phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Lượt xem: 48
Tải về 0
1795/QĐ-TTg 21/10/2015 Quyết Định phê chuẩn điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Lượt xem: 54
Tải về 0
12