image banner
Cơ quan ban hành
QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn tổ chức, bộ máy các đơn vị thuộc cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 201 /QĐ-LHH
Ngày ban hành 06/09/2022
Ngày hiệu lực 06/09/2022
Trích yếu nội dung QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn tổ chức, bộ máy các đơn vị thuộc cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổ chức, cán bộ
Người ký duyệt Bùi Văn Thắng
Tài liệu đính kèm qd_kien_toan_to_chuc_bo_may-cq.pdf
Văn bản mới