image banner
Cơ quan ban hành
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG UBND TỈNH v/v kiện toàn tổ chức bộ máy và số lượng người làm việc của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 613-TB/BCSĐ
Ngày ban hành 15/08/2022
Ngày hiệu lực 15/08/2022
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG UBND TỈNH v/v kiện toàn tổ chức bộ máy và số lượng người làm việc của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm 1.pdf
Văn bản mới