image banner
Cơ quan ban hành
Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
175/LHH-BKH 02/10/2023 V/v gia hạn thời gian nộp hồ sơ xét chọn, tôn vinh "Trí thức tiêu biểu tỉnh Lào Cai" lần thứ 2
Lượt xem: 29
Tải về 0
120 02/08/2023 V/v bố sung hướng dẫn xét chọn, tôn vinh "Trí thức tiêu biểu tỉnh Lào Cai" lần thứ 2
Lượt xem: 48
Tải về 0
116/HD-LHH 31/07/2023 Hướng dẫn xét chọn, tôn vinh "Trí thức tiêu biểu tỉnh Lào Cai lần thứ 2, năm 2023
Lượt xem: 40
Tải về 0
201 /QĐ-LHH 06/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn tổ chức, bộ máy các đơn vị thuộc cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 60
Tải về 2
1786/QĐ-BTC 30/08/2022 DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM ĐOẠT GIẢI CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH LÀO CAI LẦN THỨ 17, NĂM 2022
Lượt xem: 59
Tải về 4
82/KH-SVHTT-LHH 29/08/2022 KH phối hợp tổ chức hội thảo khoa học "trí thức lào cai góp ý, xây dựng ngân hàng Tên đường, phố, công trình công cộng tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 54
Tải về 0
192/QĐ-BTC 22/08/2022 Quyết định công nhận các sản phẩm đủ điều kiện tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 18, năm 2022
Lượt xem: 60
Tải về 0
1786/QĐ-BTC 16/08/2022 QUYẾT ĐỊNH Công nhận giải và tặng thưởng cho các sản phẩm đoạt giải Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lào Cai lần thứ 17, năm 2022
Lượt xem: 59
Tải về 0
613-TB/BCSĐ 15/08/2022 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG UBND TỈNH v/v kiện toàn tổ chức bộ máy và số lượng người làm việc của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 54
Tải về 0
53/BC-LHH 22/02/2022 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 23/4/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc “Phát huy vai trò, trí tuệ của đội ngũ trí thức tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chủ trương, chính sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai” năm 2021
Lượt xem: 41
Tải về 0
12