image banner
Cơ quan ban hành
DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM ĐOẠT GIẢI CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH LÀO CAI LẦN THỨ 17, NĂM 2022
Số ký hiệu văn bản 1786/QĐ-BTC
Ngày ban hành 30/08/2022
Ngày hiệu lực 30/08/2022
Trích yếu nội dung DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM ĐOẠT GIẢI CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH LÀO CAI LẦN THỨ 17, NĂM 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm danh_sach_cong_nhan_giai_thuon20220816032147631_signed.pdf
Văn bản mới