image banner
Cơ quan ban hành
Hướng dẫn xét chọn, tôn vinh "Trí thức tiêu biểu tỉnh Lào Cai lần thứ 2, năm 2023
Số ký hiệu văn bản 116/HD-LHH
Ngày ban hành 31/07/2023
Ngày hiệu lực 31/07/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn xét chọn, tôn vinh "Trí thức tiêu biểu tỉnh Lào Cai lần thứ 2, năm 2023
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Công tác trí thức
Người ký duyệt Bùi Văn Thắng
Tài liệu đính kèm 1_hd_xet_chon_ton_vinh_tri_thu20230731030315757_signed.pdf
Văn bản mới